O nas

Dyrektor Magdalena Masewicz-Kierzkowska

Główny Księgowy Elżbieta Wilk

Instruktor Mirosława Nowak

Instruktor Natalia Sobolewska

 

Współpracownicy :

Anna Kamińska – Instruktor Lingwistyczny

Katarzyna Konca – Instruktor Rękodzieła Artystycznego/Animator

Anna Łuczak – Instruktor Dogoterapii

Katarzyna Malinowska – Instruktor Tańca

Robert Siniarski – Instruktor Sekcji Wokalnej

Artur Zajączkowski – Instruktor Muzyczny 

Marita Jelonek – Instruktor ZUMBY

Historia

          Gminne Centrum Kultury mieści się w małej, malowniczej miejscowości koło Mszczonowa. Radziejowice to wieś, w której znajduje się zespół pałacowy zbudowany w połowie XV dla właścicieli dóbr Radziejowskich. Kompleks był wiele razy rozbudowywany, a jednym z jego elementów jest obszerny park, którego zieleń można podziwiać już z daleka. Na terenie parku znajduje się również staw oraz dwa zabytkowe budynki. Zameczek, przypominający detalami średniowieczne zamki,
służył raczej jako element ozdobny niż obronny, oraz klasyczny pałac.  Po drugiej stronie ulicy widać domek Modrzewiowy z gankiem, na trenie którego znajduje się jeszcze kuźnia. Całość nosi nazwę Domu Pracy Twórczej Ministerstwa Kultury i Sztuki. Kiedyś jednak do zespołu pałacowego należał również budynek, położony po tej samej stronie drogi co dworek, mieszczący w sobie stajnię, wozownię i mieszkania dla robotników. Właśnie w tym miejscu właściciel Radziejowic hodował konie wyścigowe i robocze. Budynek byłej wozowni został przekazany gminie Radziejowice, a następnie rozbudowany. Na samym początku mieściło się tam  przedszkole, potem powstała Gminna Biblioteka Publiczna wraz ze Świetlicą Socjoterapeutyczną. W marcu 2010 roku Rada Gminy w Radziejowicach zatwierdziła uchwałę o nr XL/230/2010 o utworzeniu instytucji kultury –  Gminnego Centrum Kultury „Powozownia” i nadania statutu. Budynek został wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Gminy w Radziejowice pod nr 2/2010, a jego działalność rozpoczęła się z chwila powołania dyrektora w dniu 7 września 2011 roku.