Galeria – III Turniej Brydża

Dn. 14.06.2014 r. w Gminnym Centrum Kultury POWOZOWNIA odbył się po raz trzeci Turniej Brydża. W tym roku zmagały się w nim 34 pary. Po wielogodzinnej rywalizacji zwycięzcami zostali:

I miejsce Wojciech Adamkiewicz, Sławomir Grędziński
II miejsce Waldemar Burakowski, Włodzimierz Ilnicki
III miejsce Irena Chodorowska, Jan Chodorowskia
Nagrody rzeczowe i puchary zostały ufundowane przez Gminę Radziejowice oraz Gminne Centrum Kultury POWOZOWNIA w Radziejowicach
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe medale, a trofea wręczała Pani Wójt Urszula Ciężka.

Masz ciekawe pomysły?

Chcesz współtworzyć kulturę w gminie Radziejowice?
Masz ciekawe pomysły?
Zrealizuj je z POWOZOWNIĄ dzięki wsparciu z programu Narodowego Centrum Kultury – Domy Kultury + Inicjatywy lokalne 2014. Celem programu jest zwiększenie zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnych poprzez odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych realizowanych przez mieszkańców. Konkurs skierowany jest do grup nieformalnych, osób prywatnych i organizacji pozarządowych. Zapraszamy mieszkańców gminy do brania udziału w spotkaniach i wypełnianiu ankiety, służących badaniu potrzeb związanych z kulturą. Badanie realizowane będzie w czerwcu na terenie naszej gminy. Opinie zebrana podczas badania pozwolą wybrać i zrealizować najbardziej oczekiwane inicjatywy. Formularz i regulamin wniosku konkursowego będzie do pobrania z naszej strony internetowej (www.powozownia.radziejowice.pl) od 12 czerwca 2014r. Wnioski należy składać od 23 czerwca do 18 lipca w siedzibie Powozowni
ul. Sienkiewicza 6. Inicjatywy mieszkańców będą realizowane od 28 sierpnia do 16 listopada 2014r. Komisja konkursowa wybierze od 3 do 7 projektów.
Informacje o programie: www.domykulturyplus.pl

                                       Po spotkaniu beneficjentów